PROGRAM

Zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązującego w roku szkolnym 2017/ 2018:

  1. Dar zabawy, dr Barbara Bilewicz- Kuźnia,mgr Sylwia Kustosz, mgr Katarzyna Małek 

Programy profilaktyczne, rozszerzające realizację podstawy programowej w wybranym obszarze:

  1. Program z zakresu profilaktyki logopedycznej, mgr Katarzyna Gruszecka
  2. Program grupowych zajęć logopedycznych kształtujących mowę, mgr Michał Nochowicz
  3. Program zajęć tanecznych, mgr Agnieszka Ciszewicz
  4. Profilaktyczny cykl zajęć kształtujących prawidłową postawę ciała dziecka, mgr Agnieszka Ciszewicz

Innowacje pedagogiczne:

  1. poDARuj mi świat, mgr Agnieszka Ciszewicz