ZAJĘCIA

PLAN DNIA

Godziny pracy oddziałów

Krasnoludki
7.00- 17.00

Cudaczki
7.30- 16.30

Figielki
8.00- 16.00

Urwisy
6.30- 16.30

6.30- 8.00

 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • prace porządkowe w sali,

zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych

8.00- 8.20

 • ćwiczenia poranne
 • ćwiczenia logopedyczne

8.20- 8. 30

 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,

8.30- 9.00

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole.

wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia zębów

9.00- 10.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10. 00- 10.15

Przygotowania do wyjścia na świeże powietrze do ogrodu przedszkolnego:

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,

wdrażanie do samodzielności.

10.15- 11.20

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.20- 11.30

Czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie do posiłku.

11.30- 12.00

I danie- zupa:

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach

czynności higieniczne po obiedzie

12.00- 13.50

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.

słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 • praca indywidualna
 • wsparcie rozwoju procesów poznawczych dziecka

słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 • praca indywidualna
 • wsparcie rozwoju procesów poznawczych dziecka

słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej

 • odpoczynek i relaksacja

słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej

13.50- 14.00

Przygotowanie dzieci do II dania:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,

wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

14.00- 14.30

II danie:

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach

czynności higieniczne po obiedzie

14.30- 15.30

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój

indywidualnych cech dziecka.

 • ćwiczenia graficzne,
 • utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.

15.30- 17.00

 • gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali przedszkolnej
 • zabawy dowolne i tematyczne wg zainteresowań dzieci.
 • rozchodzenie się dzieci
ZAJĘCIA DODATKOWE:
PONIEDZIAŁEK 12.30- 13.00 TAŃCE 12.30- 13.00 GIMNASTYKA KOREKCYJNA 13.00- 13.30 GIMNASTYKA KOREKCYJNA 12.00- 12.30 TAŃCE
WTOREK 13.30- 13.45 J. ANGIELSKI 12.30- 13.00 J. ANGIELSKI 13.00- 13.30 J. ANGIELSKI 13:45- 14.00 J. ANGIELSKI
10.30- 11.00 PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA 11.30- 12.00 PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA
ŚRODA 13.30- 13.45 J. ANGIELSKI 12.30- 13.00 J. ANGIELSKI 13.00- 13.30 J. ANGIELSKI 13:45- 14.00 J. ANGIELSKI
11.30- 12.00 KÓŁKO PLASTYCZNE
13.00- 16:30 TERAPIA LOGOPEDYCZNA
CZWARTEK 09.30- 10.00 RYTMIKA 10.00- 10.30 RYTMIKA 10.30- 11.00 RYTMIKA 09.00- 09:30 RYTMIKA
PIĄTEK 10.30- 11.00 GIMNASTYKA KOREKCYJNA 10.30- 11.00 TAŃCE 11.00- 11.30 TAŃCE 10.00- 10.30 GIMNASTYKA KOREKCYJNA