ZAJĘCIA

PLAN DNIA

Godziny pracy oddziałów

Urwisy
6:30 – 16:30

Cudaczki
8:00 – 15:00

Smyki
7:00- 17:00

Figielki
8:00- 17:00

6.30- 7.30

 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym.
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • prace porządkowe w sali,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych

7.30- 8.20

 • ćwiczenia poranne
 • ćwiczenia logopedyczne

8.20- 8. 30

 • przygotowanie do śniadania
 • wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych i czynności samoobsługowych

8.30- 9.00

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole.
 • wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności
  mycia zębów

9.00- 10.00

 • zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz
  przyjętego programu wychowania przedszkolnego Dar Zabawy (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej,
  językowej, matematycznej)

10.00 – 11.20

 • przygotowania do wyjścia na świeże powietrze do ogrodu przedszkolnego lub spaceru
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej
  aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.20- 11.30

 • Czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie do
  posiłku.

11.30- 12.00

 • I danie – zupa i deser
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do
  niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
 • czynności higieniczne po obiedzie

12.00- 13.35

 • odpoczynek i relaksacja podczas słuchania bajek lub muzyki relaksacyjnej
 • odpoczynek i relaksacja podczas słuchania bajek lub muzyki relaksacyjnej
 • słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
  zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
  prace porządkowe.

13.35- 14.15

 • przygotowanie dzieci do obiadu – II danie
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
 • czynności higieniczne po obiedzie

14.15- 15.30

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech dziecka
 • ćwiczenia graficzne,
 • utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.

15.30- 17.00

 • gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali przedszkolnej
 • zabawy dowolne i tematyczne wg zainteresowań dzieci.
 • rozchodzenie się dzieci do domów
ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE:
PONIEDZIAŁEK  gimnastyka korekcyjna 11.30- 12.00

 

 gimnastyka korekcyjna 13.00- 13.30

 

 gimnastyka korekcyjna 12.00-12.30  gimnastyka korekcyjna

12.30- 13.00

WTOREK  język angielski 9.45- 10.00 język angielski 10.00- 10.15

psycholog

 język angielski 9.30- 9.45

psycholog

 język angielski 9.00- 9.30
 psycholog  psycholog
ŚRODA  Mali Badacze- eksperymenty
CZWARTEK język angielski 9.45- 10.00

rytmika 10.50- 11.20

język angielski 10.00- 10.15

rytmika 11.20- 11.50

język angielski 9.30- 10.00

rytmika 10.20- 10.50

język angielski 9.00- 9.30

rytmika 9.50- 10.20

Raz w miesiącu zajęcia Dziecięce laboratorium- samodzielne eksperymenty ( dopuszcza się zmianę dnia w zależności od realizowanych projektów)
PIĄTEK  

co dwa tygodnie rytmika 13.30- 14.00

ćwiczenia gimnastyczne kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała 9.15.00- 9.45

co dwa tygodnie rytmika 13.00- 13.30

 

 

 

co dwa tygodnie rytmika 12.30- 13.00

 

 

co dwa tygodnie rytmika 12.00- 12.30

ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE:
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA judo 15.20- 15.50 Urwiski i Cudaczki; 16.00- 16.40 Smyki i Figielki
CZWARTEK
PIĄTEK
Skip to content