PROGRAM

Zestaw programów wychowania przedszkolnego obowiązującego w roku szkolnym 2019/ 2020:

  1. Dar zabawy, dr Barbara Bilewicz- Kuźnia,mgr Sylwia Kustosz, mgr Katarzyna Małek Dar 

Programy profilaktyczne, rozszerzające realizację podstawy programowej w wybranym obszarze:

  1. Program własny grupowych zajęć logopedycznych „Kraina Mowy” w oddziałach dzieci sześcioletnich oraz pięcioletnich w roku szkolnym 2019/2020 opracowanego przez mgr Katarzynę Gruszecką
  2. Program grupowych zajęć logopedycznych LogoFigle, mgr Katarzyna Smółka
  3.  „Dzieci programują – ogólnopolski projekt” grupa na Facebook
  4. Modyfikacja programu „Dar zabawy” Zajęcia z językiem angielskim, mgr Monika Głowacka
  5. Program koła językowego „Deutsch ist super” w grupie Figielki, mgr Katarzyna Smółka

Innowacje pedagogiczne:

  1. poDARuj mi świat, mgr Agnieszka Ciszewicz
  2. Innowacja pedagogiczna zajęć z zakresu praw dzieci w wieku przedszkolnym „Mały miś i prawa dziecka”  opracowanego przez mgr Katarzynę Gruszecką w oparciu o projekt  „Mały miś w świecie wielkiej literatury” mgr Anety Konefał.
Skip to content