WARUNKI REKRUTACJI

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I DOKUMENTY

Zasady rekrutacji- informator

Szanowni Rodzice,

zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022 dnia 16 kwietnia placówki ogłaszają listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) Rodzic kandydata będzie mógł sprawdzić wyniki rekrutacji na stronach internetowych przedszkola /szkoły, a także na terenie placówki.

Ogłoszenie list zakwalifikowanych odbędzie się o godzinie 12.00 w dniu 16 kwietnia 2021 r.

http://p58-poznan.pl/wp-content/uploads/2021/04/wyniki-rekrutacji-2021.pdf

Listy zawierać będą imię i nazwisko kandydatów uszeregowane alfabetycznie oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do kwalifikacji  w danym przedszkolu.

Jednocześnie informujemy, że potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki zgodnie z kwalifikacją odbywać się będzie w dniach 16-21 kwietnia. Druk będzie dostępny na stronie NABÓR oraz w placówce.

Ze względów pandemicznych zachęcamy do wypełnienia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system NABÓR – instrukcja w załączeniu.

Rodzice kandydatów niezakwalifikowanych do żadnego przedszkola mogą od 26 kwietnia składać odwołanie do poszczególnych placówek.

Dla kandydatów niezakwalifikowanych od 20 maja będą przygotowane skierowania do placówek, które dysponują wolnymi miejscami.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie NABÓR.

Poniższy informator zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminów składania podań oraz kryteriów rekrutacyjnychhttp://p58-poznan.pl/wp-content/uploads/2021/03/Informator-dla-Rodziców-2021.pdf

 

http://p58-poznan.pl/wp-content/uploads/2021/03/Klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-kandydatów-i-ich-rodziców.docx

 

http://p58-poznan.pl/wp-content/uploads/2021/03/Informacja-dla-Rodziców-dzieci-posiadających-orzeczenie-o-potrzebie-kształcenia-specjalnego.pdf

 

http://p58-poznan.pl/wp-content/uploads/2021/03/Informacja-dla-Rodziców-dot.-rekrutacji-do-przedszkoli-_oddziałów-przedszkolnych-w-szkołach-podstawowych-na-rok-szkolny-2021.pdf

Lista dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do Przedszkola nr 58 na rok szkolny 2021/2022

wyniki rekrutacji

Lista dzieci zakwalifikowanych, zakwalifikowanych przesuniętych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2021/2022

wyniki rekrutacji

potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym

instrukcja elektronicznego potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym

Uchwała Rady Miasta Poznania

Uchwała Rady Miasta Poznania

Informacja dla rodziców

Informacja dla Rodziców

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Terminy rekrutacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania

Zarządzenie

Oświadczenie nr 1

Wielodzietność

Oświadczenie nr 2

samotny rodzic

Oświadczenie nr 3

szczepienia

Skip to content