ZAJĘCIA DODATKOWE

szanowni Państwo,

ze względu na szczególnie trudną sytuację wynikającą ze stanu epidemicznego, zajęcia dodatkowe w naszym Przedszkolu chwilowo zostają zawieszone.

Poniżej zostały przedstawione informacje na temat zajęciach dodatkowych które w ubiegłych odbywały się w naszym przedszkolu.

LISTA

Zajęcia logopedyczne odbywają się w dwóch formach: zajęcia profilaktyczne z całą grupą przedszkolną oraz zajęcia terapeutyczne odbywające się w małych grupach.

Profilaktyka logopedyczna prowadzona jest w ścisłej współpracy z wychowawcą grupy i skupiona jest na szeregu ćwiczeń i zabaw oddechowych, słuchowych oraz takich, które aktywizują aparat mowy dziecka.

Terapia logopedyczna dla dzieci w przedszkolu prowadzona jest w formie zajęć grupowych. Grupy dopasowane są pod kątem wady wymowy, którą należy przepracować. Zajęcia prowadzone są z użyciem ciekawych materiałów.

Dodatkowo organizowane są warsztaty dla rodziców i dzieci. Podczas warsztatów rodzice mogą wypracować narzędzie do pracy z dzieckiem oraz mają okazję do przeprowadzenia ćwiczeń według zaleceń specjalisty.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Obie formy zajęć logopedycznych prowadzi mgr Katarzyna Gruszecka.

Przemysław Urbaniak zajmuje się animacją dziecięcą od 5 lat. Za główny cel wyznaczył sobie naukę poprzez zabawę, bo nic tak nie przekonuje dzieci jak właśnie zabawa. Materiał, z którego korzysta jest w większości autorski, sam komponuje i pisze piosenki dla najmłodszych. Starannie przemyca w nim doskonalenie słuchu, obeznanie z różnymi gatunkami muzycznymi, pobudza poczucie rytmu i uczy współpracy grupowej. Z dziećmi znajduje wspólny język dzięki swojej szczerości i zrozumieniu ich potrzeb, bo , jak mówi, praca z nimi wymaga aby samemu dzieckiem się stać.

Obecnie prowadzi zajęcia teatralno-wokalne oraz rytmiczne w kilkunastu placówkach regionu poznańskiego, oraz pracuje jako instruktor muzyczno-wokalny w Centrum Kultury w Czempiniu. Poza działalnością edukacyjną, Pan Przemek zajmuje się muzyką także zawodowo, komponując i pisząc piosenki, które wykonuje na swoich koncertach. Jest także recenzentem muzyki jazzowej dla jednego z portali internetowych promujących ten właśnie styl muzyczny.

Celem prowadzonej w przedszkolu gimnastyki nie jest korekta istniejących już wad postawy, lecz prewencyjne działanie wprowadzane zapobiegawczo. Zajęcia mają przyzwyczaić dzieci do aktywności fizycznej a także do podstaw dyscypliny w sporcie, jednocześnie kształtując ich ciało za pomocą ćwiczeń elongacyjnych, oddechowych, priopioreceptywnych, kondycyjnych, równoważnych i wzmacniających partie mięśniowe istotne w stabilizacji centralnej. Gimnastyka jest prowadzona w taki sposób, aby dzieci odczuwały radość z ruchu, a także aby wykorzystywały swój potencjał motoryczny. Ćwiczenia dostosowane są stopniem intensywności i trudnością do wieku dzieci, są także modyfikowane na bieżąco. Mają charakter zabawy, która wraz z rozwojem zmienia się w konkretne zadania.

Dla okresu przedszkolnego charakterystyczny jest szybki rozwój motoryczny oraz dynamiczny rozwój zdolności koordynacyjnych. Wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym w znacznym stopniu zależy od aktywności ruchowej, służącej nie tylko do poznawania otaczającego świata ale także do ich rozwoju psychofizycznego.
W pracy z dziećmi szczególna uwagę zwrócić należy na:
– wzmacnianie zdrowia psychicznego i fizycznego.
– racjonalne dozowanie obciążenia fizycznego,
– komfort psychiczny dzieci,
– komunikację z dzieckiem na tematy poznawcze,
– sprzyjanie rozwojowi mowy, wiedzy, inspirowanie inicjatyw,
– stymulowanie potrzeby ćwiczeń fizycznych,
– rozwój sensomotoryczny,
– rozwijanie wyobraźni twórczej.
Realizację tych zadań proponuje i realizuje trener sztuk i sportów walki Jarosław Wolny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplomowany fizjoterapeuta. Członek Fundacji Rozwoju Dzieci Fundacji im. Komeńskiego, wraz z żona inicjator Grup Zabawowych. Wieloletni zawodnik kendo, judo i jiu-jitsu. Doświadczony trener (do roku 2015 trener męskiej kadry narodowej), obecnie prowadzący zajęcia w kilku klubach sportowych. Uczestnik obozów, seminariów, praktyk pracy z młodzieżą i dziećmi. Pasjonat.

Zajęcia prowadzi lektor szkoły językowej SUKCES:

„Uczymy języka angielskiego już od najmłodszych lat! Nasze  wieloletnie doświadczenie w pracy w żłobkach i przedszkolach pozwoliło nam wypracować skuteczne i sprawdzone metody nauczania języka obcego wśród dzieci. Pracujemy w oparciu o materiały znanych wydawnictw tj. Longman, Cambridge itd., a także autorskie materiały, karty obrazkowe tzw. flash cards, gry językowe, ”realia” czyli konkretne przedmioty, matę edukacyjną do zabaw ruchowych „Zzuple”, wierszyki i piosenki. Nasze zajęcia to niesamowita dawka wiedzy w zabawie. Dla urozmaicenia zajęć często bawimy się w ruchu po angielsku, tańczymy i wykonujemy proste prace plastyczne.”

Kreatywne warsztaty z klocków piankowych.

Klocki piankowe to zdobywca wielu nagród w świecie zabawek m.in. „Spiel gut” i ToyTalk. Tworzymy z nich z dziećmi niezwykłe, plastyczne dzieła. Każde z zajęć to wyjątkowa artystyczna przygoda, której tematyka dopasowana jest do wieku oraz zdolności manualnych dzieci

Blok cyklicznych spotkań  naukowych warsztatów dla dzieci. Podczas zajęć wyjaśniamy prawa i zjawiska występujące w przyrodzie oraz wspólnie z dziećmi odkrywamy tajemnice świata nauki. Na zajęciach dzieci, niczym młodzi naukowcy, samodzielnie przeprowadzają doświadczenia chemiczne i eksperymenty fizyczne.

Scenariusze zajęć Labokids dostosowane są do wieku, zainteresowań i możliwości percepcyjnych dzieci. Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo. Korzystamy z profesjonalnych pomocy dydaktycznych i naukowych, zapewniamy dzieciom odzież i sprzęt ochronny (fartuszki i okulary), a doświadczenia chemiczne wykonywane są wyłącznie przy użyciu bezpiecznych substancji.

Skip to content