ZAJĘCIA DODATKOWE

Poniżej zostały przedstawione informacje na temat zajęciach dodatkowych które odbywają się w naszym przedszkolu.

LISTA

Taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Zawsze był i jest nadal jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz okazją do zabawy. Uważa się, że taniec towarzyszył człowiekowi od początku jego istnienia, a kształtowanie form tanecznych następowało w miarę poznawania otaczającego świata, gdy człowiek starał się naśladować przejawy tegoż świata i swoim ciałem wyrażał uczuciowy stosunek do niego.

 

Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Natomiast dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność dzieci. Taniec wyrabia w dziecku umiejętności skupiania uwagi, szybkiej orientacji, uczy przestrzegać ładu i porządku. Dodatkowo wyrabia pozytywne cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną.

 

CELE OGÓLNE:

 1. Nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych
 2. Kształtowanie zainteresowania różnymi formami tańca ludowego, towarzyskiego i współczesnego
 3. Ukazywanie celowości kształtowania estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk
 4. Wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchów
 5. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań
 6. Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
 7. Kształcenie sprawności ruchowej dzieci
 8. Doskonalenie sprawności kondycyjnej
 9. Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się
 10. Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły
 11. Odkrywanie własnych możliwości
 12. Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia
 13. Nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji, uwagi
 14. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń
 15. Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie , podporządkowania się przepisom, samoopanowania
 16. Udział w programach z różnych okazji w przedszkolu i w środowisku lokalnym

Zajęcia logopedyczne odbywają się w dwóch formach: zajęcia profilaktyczne z całą grupą przedszkolną oraz zajęcia terapeutyczne odbywające się w małych grupach.

Profilaktyka logopedyczna prowadzona jest w ścisłej współpracy z wychowawcą grupy i skupiona jest na szeregu ćwiczeń i zabaw oddechowych, słuchowych oraz takich, które aktywizują aparat mowy dziecka.

Terapia logopedyczna dla dzieci w przedszkolu prowadzona jest w formie zajęć grupowych. Grupy dopasowane są pod kątem wady wymowy, którą należy przepracować. Zajęcia prowadzone są z użyciem ciekawych materiałów.

Dodatkowo organizowane są warsztaty dla rodziców i dzieci. Podczas warsztatów rodzice mogą wypracować narzędzie do pracy z dzieckiem oraz mają okazję do przeprowadzenia ćwiczeń według zaleceń specjalisty.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Obie formy zajęć logopedycznych prowadzi Michał Nochowicz- więcej inf. o specjaliście na stronie www.logopediazpsem.pl

Przemysław Urbaniak zajmuje się animacją dziecięcą od 5 lat. Za główny cel wyznaczył sobie naukę poprzez zabawę, bo nic tak nie przekonuje dzieci jak właśnie zabawa. Materiał, z którego korzysta jest w większości autorski, sam komponuje i pisze piosenki dla najmłodszych. Starannie przemyca w nim doskonalenie słuchu, obeznanie z różnymi gatunkami muzycznymi, pobudza poczucie rytmu i uczy współpracy grupowej. Z dziećmi znajduje wspólny język dzięki swojej szczerości i zrozumieniu ich potrzeb, bo , jak mówi, praca z nimi wymaga aby samemu dzieckiem się stać.

Obecnie prowadzi zajęcia teatralno-wokalne oraz rytmiczne w kilkunastu placówkach regionu poznańskiego, oraz pracuje jako instruktor muzyczno-wokalny w Centrum Kultury w Czempiniu. Poza działalnością edukacyjną, Pan Przemek zajmuje się muzyką także zawodowo, komponując i pisząc piosenki, które wykonuje na swoich koncertach. Jest także recenzentem muzyki jazzowej dla jednego z portali internetowych promujących ten właśnie styl muzyczny.

Celem prowadzonej w przedszkolu gimnastyki nie jest korekta istniejących już wad postawy, lecz prewencyjne działanie wprowadzane zapobiegawczo. Zajęcia mają przyzwyczaić dzieci do aktywności fizycznej a także do podstaw dyscypliny w sporcie, jednocześnie kształtując ich ciało za pomocą ćwiczeń elongacyjnych, oddechowych, priopioreceptywnych, kondycyjnych, równoważnych i wzmacniających partie mięśniowe istotne w stabilizacji centralnej. Gimnastyka jest prowadzona w taki sposób, aby dzieci odczuwały radość z ruchu, a także aby wykorzystywały swój potencjał motoryczny. Ćwiczenia dostosowane są stopniem intensywności i trudnością do wieku dzieci, są także modyfikowane na bieżąco. Mają charakter zabawy, która wraz z rozwojem zmienia się w konkretne zadania.

Zajęcia z psem terapeutycznym mają charakter edukacyjny. Odbywają się raz w tyg. i trwają 30 min. Prowadzi je P. Marta Przybylak-Nochowicz – dogoterapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnoszkolny oraz przewodniczka specjalistycznie przygotowanego psa rasy Cavalier King Charles Spaniel o imieniu Luna. Spotkania mają dostarczać dzieciom przede wszystkim radość i satysfakcję czerpane z kontaktu z psem. Uniwersalność  dogoterapii opiera się na możliwości wykorzystania obecności psa, jako czynnika zwiększającego motywację do pracy. Odnosi się to zarówno do ćwiczeń rehabilitacyjnych, jak również wysiłku intelektualnego, dlatego spotkania mają na celu:

 • szerzenie wiedzy kynologicznej;
 • przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem;
 • naukę właściwych postaw w stosunku do psa;
 • bezpieczny kontakt z psem;
 • rozumienie psiej mowy (sygnały uspokajające);
 • kształtowanie odpowiedzialności za zwierzę;
 • rozwijanie mowy, wzbogacenie słownictwa i potrzeby komunikacji;
 • kształtowanie i nazywanie pozytywnych emocji dziecka;
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
 • podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z psem;
 • doskonalenie umiejętności naśladowania;
 • kształtowanie wrażliwości ;
 • kształtowanie umiejętności społecznych;
 • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych;
 • ćwiczenia rozwijające motorykę małą;
 • ćwiczenia rozwijające motorykę dużą;
 • Stymulacja czucia propriceptywnego.

Karate, podobnie jak gimnastyka korekcyjna, ma za zadanie przyzwyczaić dzieci do aktywności fizycznej a także do podstaw dyscypliny w sporcie, jednocześnie kształtując ich ciało za pomocą ćwiczeń elongacyjnych, oddechowych, priopioreceptywnych, kondycyjnych, równoważnych i wzmacniających partie mięśniowe istotne w stabilizacji centralnej, z tą różnicą, że podczas treningów karate dzieci uczą się podstaw pozycji, ciosów i bloków stosowanych w karate, a także ich nazewnictwa i praktycznego zastosowania (w przypadku bloków i pozycji). Jednakże poziom dyscypliny, intensywności i trudności wykonywanych zadań jest tutaj wyższy.

Samo Karate jest idealnym sportem dla młodych sportowców. Rozwija organizm dziecka całościowo, bez raczej niewskazanego w tym wieku wyboru strony dominującej, który pojawia się w innych sportach. Uczy koordynacji ruchowej, szybkości i dynamiki, co można przełożyć na inne dyscypliny.

Zajęcia prowadzi lektor szkoły językowej SUKCES:

„Uczymy języka angielskiego już od najmłodszych lat! Nasze  wieloletnie doświadczenie w pracy w żłobkach i przedszkolach pozwoliło nam wypracować skuteczne i sprawdzone metody nauczania języka obcego wśród dzieci. Pracujemy w oparciu o materiały znanych wydawnictw tj. Longman, Cambridge itd., a także autorskie materiały, karty obrazkowe tzw. flash cards, gry językowe, ”realia” czyli konkretne przedmioty, matę edukacyjną do zabaw ruchowych „Zzuple”, wierszyki i piosenki. Nasze zajęcia to niesamowita dawka wiedzy w zabawie. Dla urozmaicenia zajęć często bawimy się w ruchu po angielsku, tańczymy i wykonujemy proste prace plastyczne.”